ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค Richard Powell

ISBN:

Published:

Paperback

256 pages


Description

ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค  by  Richard Powell

ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค by Richard Powell
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 256 pages | ISBN: | 7.52 Mb

เมือทุกสิงเปนไปไดในประเทศอยางซานมารโค อารเธอร พีบอดี กูดพาสเจอร เดินทางไปยังเปอรโตกรานด นครหลวงของซานมารโค ในฐานะอาสาสมัครสันติภาพจากสหรัฐฯ ผูเชียวชาญดานการทำสวนผลไม โดยตังใจจะพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนดวยการปลูกกลวยไขนัน เขาไมเคยคิดฝันวาจะตMoreเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ในประเทศอย่างซานมาร์โค อาร์เธอร์ พีบอดี้ กู๊ดพาสเจอร์ เดินทางไปยังเปอร์โตกรานด์ นครหลวงของซานมาร์โค ในฐานะอาสาสมัครสันติภาพจากสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสวนผลไม้ โดยตั้งใจจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการปลูกกล้วยไข่นั้น เขาไม่เคยคิดฝันว่าจะต้องพบประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลเริ่มตั้งแต่การถูกท่านจอมพล ผู้นำเผด็จการของประเทศทางกำจัดเมื่อพบว่าเขาไม่ได้นำสิ่งที่ต้องการมาให้ จนต้องระเห็จไปอยู่กับพวกกองโจรฝ่ายกบฏในป่า แต่ก็ด้นไปทำตัวเป็นที่หมั่นไส้ของหัวหน้ากองโจรเข้าอีก ทว่าด้วยความเชื่อและมองโลกในแง่ดี เขาก็รอดภัยพาลมาได้ทุกครั้ง มิหน้ำซ้ำโชคชะตายังเหมือนจะกลั่นแกล้งให้เขาได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากองโจร ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกผันครั้งใหญ่ของชีวิตอีกครั้งอย่างเหลือเชื่อ ทั้งลุ้นระทึกและขบขันจนคุณวางไม่ลงเลยทีเดียวEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค":


happybirthdayquoteshd.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us