เก้าอี้ว่าง J.K. Rowling

ISBN:

Published:

Paperback

592 pages


Description

เก้าอี้ว่าง  by  J.K. Rowling

เก้าอี้ว่าง by J.K. Rowling
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 592 pages | ISBN: | 8.51 Mb

เมือการแตกแยกทางความคิด นำไปสูชองวางทางสังคมและรอยแผลลึกในหัวใจคนเมือแบรรี แฟรบราเทอร สมาชิกแหงสภาทองถินแพกฟอรดเสียชีวิตลงอยางกะทันหัน สิงทีเขาทิงไวไมใชเพียงเกาอีวางในสภา แตเปนชองวางมหึมามรายากจะถมเตมของชาวแพกฟอรดทังเมือง จากชนวนทีสังสมมานานปีMoreเมื่อการแตกแยกทางความคิด นำไปสู่ช่องว่างทางสังคมและรอยแผลลึกในหัวใจคนเมื่อแบร์รี่ แฟร์บราเทอร์ สมาชิกแห่งสภาท้องถิ่นแพกฟอร์ดเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงเก้าอี้ว่างในสภา แต่เป็นช่องว่างมหึมามรายากจะถมเต็มของชาวแพกฟอร์ดทั้งเมือง จากชนวนที่สั่งสมมานานปี สงครามปะทุขึ้นอย่างดุเดือด เมืองน้อยอันสงบสวยงามลุกขึ้นต่อต้านเคหะชุมชุนอันเปรียบเมือนรอยด่าง ขณะเดียวกันคลื่นใต้น้ำอันรุนแรงซัดกระแทกระหว่างคนทุกกลุ่ม ลูกเกลียดชังพ่อแม่ วัยรุ่นต่อต้านผู้ใหญ่ คู่รักปิดบังความจริงในใจ ศัตรูคอยจ้องทำร้าย เพื่อนสนิทตีสองหน้าเข้าหากัน ทางออกของทุกปัญหาดูริบหรี่ เมื่อไม่มีใครพร้อมจะยื่นมือไปหาคนอื่นที่อีกฟากของช่องว่าง ....

บางทีคนที่จะเป็นสะพานเชื่อมหุบเหวลึกนี้ได้ อาจมีแต่แบร์รี่ แฟร์บราเทอร์ หรือไม่ก็ ปีศาจ ของเขา ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เก้าอี้ว่าง":


happybirthdayquoteshd.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us